Skip to main content

"Vi bygger Norge": Olje- og Energidepartement Legger fram Nettmelding

Olje- og Energidepartement la fram 2. mars 2012 sin nettmelding under tittelen "Vi bygger Norge - om utbygging av strømnettet" (Stortingsmelding 14 (2011-2012).

Comments