Skip to main content

Seminar on Capacity Mechanisms / Seminar om kapasitetsmekanismer - 7. juni 2018, Oslo

FMEen CREE - Oslo Centre for Research on Environmentally friendly Energy , og Forskergruppen for naturressursrett ved Universitet i Oslo, det juridiske fakultet, inviterer til seminar om kapasitetsmekanismer.

Tid: torsdag 7. juni 2018, kl. 12-15

Sted: Det juridiske fakultet, Domus Media, "Kjerka"-møterommet.

 

Beskrivelse:

EUs ambisjon om omfattende reduksjoner i utslippet av drivhusgasser i kraftsektoren tilsier økt utbygging av sol- og vindkraft (intermittent teknologier). Da blir tilbudet av elektrisitet mer væravhengig, slik at det kan inntreffe perioder med manglende balanse mellom tilbud og etterspørsel. Kapasitetsmekanismer søker å bøte på dette forsyningssikkerhetsproblemet ved å sikre at det alltid er tilgjengelig kapasitet blant konvensjonelle kraftverk. Det er imidlertid faglig uenighet om det er nødvendig med kapasitetsmekanismer, samt hvordan kapasitetsmekanismer bør utformes.

De nåværende kapasitetsmekanismene er regulert og forvaltet nasjonalt og har så langt utelukket deltakelse fra utenlandske aktører. Spørsmålet om utenlandsk deltakelse har vært sentralt både i EU-kommisjonens vurderinger om statsstøtteregler og i EUs Vinterpakke fra november 2016. Vinterpakken rommer forslag til hvordan kapasitetsmekanismer skal utformes, herunder regler for utenlandsk deltakelse og hvordan overføringsforbindelser skal behandles.

På seminaret vil vi ta opp spørsmål som:
- Hva er kapasitetsmekanismer?
- Hvordan fungerer kapasitetsmekanismer?
- Hvilke aktører bør ha tilgang til kapasitetsmekanismer?

Program:

12.00          Enkel lunsj
12.30          Velkommen
                    Ordstyrer: Rolf Golombek, Frishsenteret/CREE
12.35          Lars Bergman, CREEs styreleder, tidligere rektor ved handelshøyskolen i Stockholm.
                   "Hva er kapasitetsmekanismer? "
13.05          Håkon Egeland, Vice-president, Statkraft 
                   "Status for kapasitetsmekanismer i Nordvest-Europa"
13.35          Pause
13.50          Catherine Banet, førsteamanuensis, det juridiske fakultet /CREE.
                   "Utenlandsk deltagelse i nasjonale kapasitetsmekanismer:
                   en juridisk analyse"
14.20          Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør, Statnett.
                   "Et norsk TSO-perspektiv på kapasitetsmekanismer"
14.50          Slutt.

Comments