Skip to main content

Elsertifikater til Vindkraftanlegg for Første Gang - Green Certificates Issues for Wind Park for the First Time

Statnett meldte 11. mai 2012 at Åsen II vindkraftverk i Time kommune (Rogaland) er det første vindkraftanlegget som er tildelt elsertifikater i Norge. Statnett er registeransvarlig for elsertifikatordningen i Norge og utsetter sertifikatene til godkjente anlegg.

I følge Stanett i sin pressemelding, anlegget eies av Solvind Åsen AS og har en installert effekt på 1,6 MW for en årsproduksjon av cirka 4,9 GWh (= cirka forbruk av 250 husstander).

Statnett presiserer videre at: "I elsertifikat sammenheng er Åsen II vindkraftverk historisk på to måter. Det er det første vindkraftverket som får utstedt elsertifikater i Norge i tillegg til å være det første norske bidraget til å nå Norge of Sveriges felles målsetning om å bygge ut 26,7 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra 2012 til 2020."

Siden 1. januar 2012 har det vært 12 573 elsertifikater tilknyttet 26 kraftverk i Norge.

EN

The Norwegian Transmission Operator (TSO) for Norway announced on 11 May 2012 that the first green certificates related to a wind park had been issued. The beneficiary is Åsen II windpark, which is the owned by  the Time municipality.

Since 1 Januar 2012, 12 573 green certificates have been issued in Norway in relation to 26 plants.

Comments