Skip to main content

"Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020" (Ny Publikasjon)

THEMA har utarbeidet en rapport om om "Fornybarutbygging og mellomlandsforbindelser mot 2020" som kan lastes ned her.

"Rapporten vurderer samfunnsmessige og kommersielle konsekvenser av å bygge flere mellomlandsforbindelser. Sammenhengen mellom utvekslingskapasitet og utbyggingen av fornybar energi står sentralt. Problemstillingen er delt inn i to hovedspørsmål. For det første, i hvilken grad er investeringer i mellomlandsforbindelser lønnsommer for samfunnet? For det andre, hvilke fordelingsvirkninger har investeringer for sentrale interessegrupper?

Rapporten peker på at mellomlandsforbindelsene spiller en sentral rolle i å nå de overordnede målene for et bærekraftig energisystem i Europa. Analysen viser at mellomlandsforbindelsene er samfunnsøkonomisk lønnsomme i alle vurderte scenarioer. Mellomlandsforbindelsene bør derfor bygges så raskt det er mulig. Selv om kraftprisene blir påvirket ved utbyggingen av mellomlandsforbindelser, så vil vi ikke importere et kontinentalt prisnivå. Prisforskjellene mellom Norden og kontinentet/Storbritannia vil være betydelige. Pris- og fordelingsvirkninger av fornybarutbyggingen er store. Utbygging av flere mellomlandsforbindelser vil kun delvis motvirke prissvirkningen. Fra en fordelingsmessig synsvinkel, så vil mellomlandsforbindelser kun delvis redusere inntektstapet for kommuner, staten og kraftprodusenter som kommer fra fornybarutbyggingen. Samlet sett kommer kraftintensiv industri godt ut i alle scenarioer."


Comments