Skip to main content

Elsertifikater: Statnett Sender Informasjonsskriv til Produsenter av Fornybar Kraft

Statnett sendte i dag et informasjonsskriv til produsenter av fornybar kraft om den kommende svensk-norsk elsertifikatmarked fra 1. januar 2012. Infoskrivet kan leses her. Den inneholder en generell beskrivelse av ordningen, men ikke enda de siste endringene som skulle komme etter vedtagelse av forskriften om elsertifikater ved NVE.

Comments