Skip to main content

RES Directive 2009/28/EC Is now Incorporated into the EEA Agreement and in Force


The EEA Joint Committee backed yesterday, 19 December 2011, the incorporation of Directive 2009/28/EC on the promotion of the use of energy from renewable sources into the European Economic Area (EEA) Agreement. Iceland, Norway and Liechtenstein (under specific conditions for the latter) are now committed to implement the directive as negotiated. The directive enters into force in Norway today, 20 December 2011.

Hereafter copy of the press release from the Norwegian Ministry for Petroleum and Energy:
"Hensikten med fornybardirektivet er å sikre et langsiktig samarbeid i Europa for å fremme produksjon og bruk av fornybar energi. Direktivet etablerer et felles rammeverk og setter bindende nasjonale mål. Målet er at i 2020 skal EU ha en andel fornybar energi som er 20 prosent av totalt energibruk. Dette er en betydelig økning fra 2005 hvor andelen fornybar energi i EU var på rundt 8,5 prosent. I tillegg skal alle medlemslandene og Norge ha en andel på 10 prosent fornybar energi i transportsektoren i 2020.


- Norges mål i fornybardirektivet er en andel på 67,5 prosent fornybar energi i 2020. Dette er det klart høyeste målet i Europa. Jeg er glad for at fornybardirektivet nå er en del av EØS-avtalen og at hele grunnlaget for elsertifikatmarkedet nå er på plass. Elsertifikatmarkedet er et viktig virkemiddel for å nå det ambisiøse målet om økt fornybarandel i 2020, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Under elsertifikatordningen skal det bygges ut til sammen 26,4 TWh ny fornybar elektrisitetsproduksjon i Norge og Sverige sett under ett innen 2020. 26,4 TWh tilsvarer om lag 1/5 av dagens årsproduksjon i Norge.

I tillegg til elsertifikatmarkedet, vil videreføring av Enovas virkemiddelbruk innen energieffektivisering og energiomlegging bidra til å nå fornybarmålet.

Med innlemmelsen av fornybardirektivet i EØS-avtalen kan avtalen mellom Norge og Sverige om et felles elsertifikatmarked settes i kraft som planlagt den 1. januar 2012."

Comments