Skip to main content

EU-Regler om Tildeling av Klimakvoter Gjelder for Alle Virksomheter i perioden 2013-2020, også Petroleumsindustrien

Pressemelding fra Olje- og Energidepartement, publisert i dag 22. desember 2011:
"Felles EU-regler for tildeling av kvoter

Etter forhandlinger med EU legger Regjeringen opp til at de felles EU-reglene for tildeling av klimakvoter skal gjelde alle norske bedrifter. Det innebærer at også petroleumsvirksomheten i perioden 2013-2020 vil få tildelt klimakvoter etter de samme reglene som tilsvarende bedrifter i EU.Tildelingen av kvoter vil ikke ha direkte virkning for CO2-prisen petroleumssektoren står overfor. Regjeringen legger imidlertid til grunn at petroleumsvirksomheten ikke skal få økonomiske lettelser som følge av kvotene, og vil komme tilbake med forslag for å ivareta dette.


I perioden 2008-2012 har petroleumsvirksomheten i Norge måttet kjøpe alle kvotene i det europeiske kvotemarkedet.


Regjeringen er fortsatt i forhandlinger med EU-kommisjonen om tilpasninger til det reviderte kvotedirektivet for perioden 2013-2020. For framdriften i arbeidet med å innføre det reviderte kvotedirektivet i Norge er det viktig at vi snarlig kan legge fram en fullstendig oversikt over tildeling av gratiskvoter. Klima- og forurensningsdirektoratet er sammen med norske bedrifter godt i gang med å utarbeide en slik oversikt. Regjeringen vil oppfordre alle norske bedrifter til å komme med innspill slik at den foreløpige tildelingen av kvoter blir så riktig som mulig.


Det tas sikte på offentlig høring i januar 2012 av forslag til nødvendige endringer i klimakvoteloven med tilhørende forskrifter."

Comments