Skip to main content

My Article on the Cumulation of Aids to Renewables published in the Magazine Teknisk Ukeblad

The weekly magazine Teknisk Ukeblad published in its 4th edition of the year, dated 2 February 2012, my article entitled "The cumulation of aids under green certificates scheme".

The article is available here. (In Norwegian.)

~ ~ ~

Teknisk Ukeblad publiserte i sin utgave nr. 4 fra 2. februar 2012 min kronikk om "Kumulasjon av støtte under elsertifikater ordningen".

Kronikken er tilgjengelig her.

Comments