Skip to main content

NVE Vurderer Nøyaktig Søknader under Elsertifikatordningen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) publiserte i dag en kort nyhetssak for å opplyse at godkjenning av anleggene under elsertifikatordningen blir ikke automatisk og at direktoratet skal sørge for at godkjenningskriterier skal oppfylles fullt ut. De er særlig opptatt av at anlegget skal være "bygget i samsvar med gitt konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt". NVE har oppdaget flere avvik mellom bygget kraftverk og det NVE har gitt tillatelse til. Det betyr at behandling av søknader kan ta ekstra tid. Hvor mye dette skal påvirke elsertifikatmarkedet er ikke opplyst.

For å være godkjent anlegg under elsertifikatordningen og være "elsertifikatberettiget" må innehaveren av et produksjonsanlegg oppfylle vikårene i Elsertifikatloven kap.2 og Forskrift om elsertifikater, kap. 2. I følge §9, 2. ledd i Forskriften må produksjonsalegget, bl.a., være bygd i samsvar med konsesjon, konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak for konsesjonsplikt. Man kan dermed forvente at NVE oppdager at andre produksjonsanlegg kanskje ikke har blitt bygd i samsvar med konsesjons reglene.

Siden oppstart av elsertifikatmarkedet 1. januar 2012 har NVE motatt mer enn 140 søknader om godkjenning av kraftverk, og har godkjent 12 av dem.

Comments