Skip to main content

Elsertifikater: Forskjeller mellom Sverige og Norge, Kort Sagt

Nedenfor følger en fin og kort oppsummering av situajonen mellom Norge og Sverige når det gjelder forkjeller i forkant av felles elsertifikatermarkedet, som jeg tar fra NORWEA presentasjon under NVE Energidagene fra 13. oktober 2011 (tilgjengelig HER):

SWE vind < NOR vind
SWE nett > NOR nett
SWE arbeidskraft (kostnader) < NOR arbeidskraft
SWE el. og el.sert = NOR el. og el.sert
SWE konsesjon ~ NOR konsesjon
SWE avskriving > NOR avskriving

I tillegg vil jeg selv understrekke to viktige komponenter som skal veie i balansen i fremtiden og som er:
  • konsesjonsbehandlingen - Man kan nå forvente en bredt diskusjon av konseskjonsregimet i Norge, som en konsekvens av de utfordringene opplevd de siste årene, både når det gjelder nett (jf. debatten rundt Sima - Samnanger kraftlinjen) og produksjon (jf. debatten rundt mulig konkurranse mellom Sverige og Norge om hvem skal behandle raskest konsesjonssøknader og dermed utsette mest elsertifikater).
  • Nettutviklingen - Her også ligger en del utfordringer for elsertifikatmarkedet, nemlig netttilknytning for anleggene. EU direktivene definerer også en del prinsipper om tilknyttingsplikt og prioritert adgang som kan utfordre den norske nettpolitikken.

Comments