Skip to main content

Forbrukerombudet Advarer mot Dørsalg av Strøm (Door-to-Door Sales of Electricity)

Forbrukerombudet publiserte 18. november en pressemelding hvor det er anbefalt å ikke inngå strømavtaler ved dørsalg.

Praktisen er ikke i seg selv forbudt. Likevel, utgangspunktet for at Forbrukerombudet la merke til den var en rekke klager som kom inn i forhold til såkalte rutinekontroller som ble til faktisk besøk med formålet å skaffe nye kunder. Forbrukerombud, Gry Nergård, konkluderte i saken at: "Ein slik metode er i strid med marknadsføringslova. All marknadsføring skal tydeleg framstå som marknadsføring og ikkje kamuflerast som noko anna." I denne sittuasjonen kan dørsalg av strøm blir særlig kvalifisert som urimelig og aggressiv handelsprasis i følge Markedsføringsloven.

For en diskusjon om dørsalg og Markedsføringsloven og behov for å innføre i loven en reservasjonsadgang for alle former for dørsalg, se blant annet: Ot. Prp. nr. 55 (2007-2008) OM Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv., Kap. 9.3 Dørssalg.

Kompleksitetet i strømavtalene gjør at dørsalg passer dårlig som markedsføringsmetode for slike produkter/tjenester. Forbrukerombudet har ikke vurdert  hvis vilkår i kontraktene (særlig ett firma ble klaget inn) var  i tillegg villedende (f. eks. bindingstid, forskuddsbetaling, osv.).

Dørsalg av strøm er også et problem for beskyttelse av forbrukere i andre land. Den siste omtalt saken var i Skotland hvor Scottish and Southern Energy ble annerkjent "guilty for misleading customers" i mai 2011 (se artikkel i avisen The Guargian HER og i London Evening Standard HER).

Summary in English

The Norwegian Consumer Ombudsman (Forbrukerombudet) adviced household consumers against signing electricity contracts in the framework of door-to-door sales.

Comments