Skip to main content

Hvor Mye Bør Fornybar Energi Prosjekter Få? Kan Man Kumulere Støtte?

Teknisk Ukeblad publiserte i sin siste utgave (39/11) en artikkel hvor de fremstår at "Enova vil gi dobbelt støtte".

Dette er en problemstilling som skal gis nytt perspektiv når marked for elsertifikater starter 1. januar 2012. Men problemstillingen er ikke ny og regelverket eksisterer. Jeg viser spesielt til EU/EØS-statstøtte regimet. Spørsmål er å vite hvis regelverket holder, og sikrer at fornybar energi prosjekter utvikler og konkurransemessige vilkår.

Se nedenfor kopi av en artikkel om akkurat samme problemstillingen som jeg skrev for Advokatfirma SIMONSEN i år under tittel:


Når det gjelder kumulering av investeringsstøtte og elsertifikater, er det viktig¨å minne at andre nasjonale grønne sertifikater ordninger som tillatter kumulering av støtte.

Til slutt er det også viktig å understrekke at en diskusjon om kumulering av støtte for fornybar energi prosjekter må ikke unngå å snakke om den konkurranseforvridende effekten som støtte til konvensjonnelle energikilder får for markedet.

Kopi av artikkelen kan også sendes ved førespørsel per e-post.

Comments