Skip to main content

Norwegian Parliament Plans to Give Consent on Renewables Directive and Common Green Certificates Market with Sweden on 12 December (updated)

Stortinget har lagt ut på nettet at den foreløpig dato for behandling av (1) Proposisjoner om Stortingets Samtykke om Fornybardirektivet (Prop. 4 S, oversikt HER) og (2) Felles Elsertifikater med Sverige (Prop. 5 S, oversikt HER) (se også notat HER) blir nå 12. desember 2011.

Når det gjelder samtykke proposisjon, bør man minne om det følgende (fra Prop. 4 S):

"Stortingets samtykke til godkjennelse av beslutningen er derfor nødvendig i samsvar med Grunnloven § 26, annet ledd. For at EØS-komiteens beslutning skal kunne tre i kraft så tidlig som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det treffes beslutning i EØS-komiteen."

English version

The Norwegian Parliament (Stortinget) har announced yesterday that the provisional date for the debate and adoption of the two proposals related to (1) the consent as to the incorporation of the Renewables Directive 2009/28/EC in national legislation and, thereby, the EEA Agreement, and (2) the international bilateral agreement on a common green certificates market with Sweden. It will take place on 12 December 2011.

Comments